REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Salonu masażu Bebea Clinique. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!

 1. Salon świadczy usługi z zakresu masażu, oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.
 2. Pracownicy Salonu zobowiązani są do poszanowania godności i prywatności Klienta.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług tylko pod pisemną zgodą rodziców/opiekuna i mają możliwość uczestniczenia w wszystkich zabiegach.
 4. Zabrania się:
  • spożywania napojów alkoholowych oraz bycie pod jego wpływem,
  • palenia tytoniu,
  • wnoszenia i używania sterydów, narkotyków oraz wstępu do Gabinetu pod ich wpływem,
  • handlu i akwizycji,
  • naklejania i pozostawienia reklam.
 5. Z zabiegów można korzystać tylko w godzinach otwarcia Salonu po wcześniejszej rezerwacji.
 6. Vouchery realizowane są codziennie w godzinach pracy Salonu, po wstępnym umówieniu przyjazdu do Salonu.
  • Rezerwację z Vouchera należy dokonać najpóźniej na tydzień przed upływem terminu jego ważności – w przeciwnym wypadku, możliwość rezerwacji i wykonania usługi przepada.
  • W przypadku nie odwołania wizyty z 24 – godzinnym wyprzedzeniem, voucher przepada.
  • Nie ma możliwość wymiany Vouchera na gotówkę.
  • Podczas rezerwacji konieczne jest podanie numeru Vouchera.
  • Promocje, bony, kupony – nie łączą się, a zabiegi z zakupionych przez Klienta pakietów nie ulegają wymianie na inne.
  • Gabinet nie zwraca kosztów za niewykorzystany Voucher.
  • Voucher jest ważny 3 miesiące od daty zakupu, w szczególnych sytuacjach – czas ten jest wydłużany.
 7. Za zniszczenia majątku Salonu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez Niego pełna odpowiedzialność finansowa.
 8. Sprzęt i urządzenia Salonu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika Salonu Bebea Clinique. Salon nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń znajdujących się w Bebea Clinique bez zgody. Zabrania się wynoszenia wyposażenia Salonu poza jego obszar.
 9. Salon nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 10. Gabinet zastrzega sobie możliwość do odwołania zabiegów z nieprzewidzianych przyczyn losowych.
 11. Wszystkie zmiany dotyczące zabiegów bądź ich odwołanie prosimy zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem. Za usługi odwołane w późniejszym czasie pobierana będzie opłata w wysokości 100% zamówionej usługi.
 12. Podczas rezerwacji, wskazane jest podanie usługi, jaka ma być wykonana (zwłaszcza przy zabiegach, które wymagają wcześniejsze przygotowanie, np. masaż gorącymi kamieniami)
 13. Zakup usługi w naszym salonie jest równoznaczny ze zgoda na wykorzystanie numeru telefonu do:
  – potwierdzenia wizyt SMS
  – wysłania treści marketingowych, reklamowych.
 14. Zaleca się przyjść kilka minut wcześniej przed umówionym zabiegiem.
 15. Każdy Klient zobowiązany jest, przed rozpoczęciem zabiegu, przy pierwszej wizycie, do wypełnienia Karty Klienta, na której umieszcza swoje podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy), oraz zapisuje wszystkie dolegliwości i schorzenia (o ile występują). W przypadku nie udzielenia pełnych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, Klient zwalnia Salon Bebea Clinique z ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika Salon o jakichkolwiek zmianach w jego stanie zdrowia (nawet podczas kolejnych wizyt).
 16. W przypadku spóźnienia się na wizytę przez Klienta, pracownik Bebea Clinique ma prawo skrócić czas wizyty, jeśli inaczej skutkowałoby to opóźnieniem z zabiegach dla kolejnych Klientów.
 17. Zabrania się zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite, obraźliwe lub agresywne.
 18. Salon nie świadczy usług na tle seksualnym. Jakiekolwiek próby namawiania skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobranie od Klienta 100% kwoty za umówiony wcześniej zabieg.
 19. Salon nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 20. W szczególnych przypadkach masażysta ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu (np. ciąża zagrożona, nowotwór).
 21. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne Kodeksu Cywilnego.
 22. Salon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 23. Osoby odwiedzające nas Salon jednoznacznie akceptują Regulamin z którym to zapoznali się przed planowana wizytą.